Σε ισχύ το πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης χρεών από τέλη, φόρους και

Σε ισχύ το πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης χρεών από τέλη, φόρους και
4 Δεκεμβρίου, 2009

Σε ισχύ το πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης χρεών από τέλη, φόρους και

Στην προσπάθεια να εξυπηρετήσει του δημότες, το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών με την αριθμό 379 /2009 ομόφωνη απόφαση του, αποφάσισε για την ρύθμιση οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές και πρόστιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/ 2009.
Συγκεκριμένα με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή δημιουργηθεί κατά περίπτωση μέχρι τις 4-9-2009, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, των παρακάτω περιπτώσεων.
1)Από φορολογικές διαφορές μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο την οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, οι οποίες εκκρεμούν, που έχουν βεβαιωθεί ή δημιουργηθεί.
2)Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή δημιουργηθεί από τέλος 2% & 5% του Ν. 2539/1997 όπως αναπροσαρμόστηκε και ισχύει (επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ.) καθώς και το τέλος 2% διαμονής παρεπιδημούντων.
3)Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από Δημοτικά Τέλη, Φόρους, Εισφορές καθώς και πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ.).
4)Οφειλές από πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 ( υπαίθριο εμπόριο) καθώς και οφειλές από τέλη κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη του ισχύος νόμου 4-9-2009 χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, με έκπτωση 30% επί του κεφαλαίου σε εφάπαξ εξόφληση.
Οι παραπάνω περιπτώσεις ρύθμισης θα γίνονται, μετά από αίτημα των οφειλετών μέχρι είκοσι τέσσερις δόσεις (24), με κατώτερη δόση το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ και για όσους καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της οφειλής στην προθεσμία της πρώτης δόσης, θα γίνεται έκπτωση 10%.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών στο Δήμο Γιαννιτσών (γραφείο εσόδων (1ος όροφος γραφείο 13) μέχρι τις 30-06-2010. Υπόψη η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική. Περισσότερες πληροφορίες στo τηλέφωνο 2382350831-2382350844

Γραφείο τύπου Δήμου Γιαννιτσών

Σχόλια