Σε πλήρη εξέλιξη του έργο του αρδευτικού στη Σωτήρα

Σε πλήρη εξέλιξη του έργο του αρδευτικού στη Σωτήρα
2 Μαΐου, 2014

Σε πλήρη εξέλιξη του έργο του αρδευτικού στη Σωτήρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο Αρδευτικό Δίκτυο Σωτήρας, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 380.000 € Με το έργο αυτό, εκτός της λιμνοδεξαμενής συγκέντρωσης του νερού, κατασκευάζεται αντλιοστάσιο και καινούργιο δίκτυο άρδευσης. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, που γίνεται διότι το υφιστάμενο δίκτυο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης λόγω μικρής διατομής των σωληνώσεων, θα αρδεύονται 600 στρέμματα. Ένα έργο με σημαντική συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη και το εισόδημα των αγροτών μας.

Γραφείο Τύπου Δήμου Έδεσσας

Σχόλια