Σκάνε ”μύτή” τα προγράμματα για τριετίες στους δήμους

Σκάνε ”μύτή” τα προγράμματα για τριετίες στους δήμους
11 Ιουλίου, 2009

Σκάνε ”μύτή” τα προγράμματα για τριετίες στους δήμους

«Μνημόνιο – Πλαίσιο Αρχών Συνεργασίας» μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης, του Ο.Α.Ε.Δ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. που αναφέρεται στην υλοποίηση του «Ειδικού Συνδυασμένου Προγράμματος Απασχόλησης» 313 ανέργων σε θέσεις εργασίας στους Δήμους του Νομού και στα Νομικά Πρόσωπα, όπως επίσης και οι εξελίξεις στο ζήτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.» αποτέλεσαν τα βασικά θέματα για τα οποία ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Τ.Ε.Δ.Κ. Σταύρο Τουφεγγόπουλο Δήμαρχο Εξαπλατάνου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2009 στο Δημαρχείο Εξαπλατάνου.
Πιο συγκεκριμένα για τα πρώτο θέμα επισημάνθηκαν τα εξής: Οι Δήμοι και τα Νομικά τους Πρόσωπα θα μπορούν να αιτούνται την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων εργασίας, εξειδικεύοντας και περιγράφοντας τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (ειδικότητα, προσόντα κ.λ.π.) και υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα στον Ο.Α.Ε.Δ. ο οποίος προβαίνει στην εξατομικευμένη κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας, στο περίγραμμα των αρμοδιοτήτων του ως φορέα σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα με περισσότερους από 5.000 κατοίκους πρέπει να προσλάβουν σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των θέσεων, ανέργους που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν επίδομα ανεργίας και σε ποσοστό μέχρι 30% ανέργους εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ. που δεν έχουν δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας. Το αντίστροφο θα πρέπει να γίνεται σε Δήμους με μικρότερο πληθυσμό που για το Νομό μας είναι μόνο ο Δήμος Βεγορίτιδας.
Το μέγιστο χρονικό διάστημα της πρόσληψης είναι τριάντα έξι μήνες κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρέχεται πλήρης μισθός και ασφαλιστική κάλυψη όπως προβλέπει η νομοθεσία. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. και τους Δήμους.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας που θα καταρτιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αποσταλεί στους Δήμους σχετική λεπτομερής εγκύκλιος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. με βάση την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος.
Για το δεύτερο θέμα έγιναν γνωστά τα εξής: Στο Φ.Ε.Κ. 1162/τ.Β'/1-6-2009 δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση Αριθ. 29388/ΕΥΘΥ1324 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.» που όπως είναι γνωστό είναι μια ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία θ' αναλάβει την υποστήριξη των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. που δε διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια για να υλοποιήσουν τεχνικά έργα μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ένα εκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθεί ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Η διάρκεια της λειτουργίας της είναι εννιαετής με δυνατότητα παράτασης. Ως έδρα της ορίζεται η Αθήνα ενώ είναι πιθανή και δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων.
Ταυτόχρονα έχει οριστεί το Διοικητικό της Συμβούλιο που είναι εννεαμελές, πέντε μέλη του οποίου περιλαμβανομένου του Προέδρου προτάθηκαν κι εκπροσωπούν την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..
Σημειωτέον ότι μέλος του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. κ. Ιωάννης Μουράτουγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Πέλλας, Δημοτικός Σύμβουλος Έδεσσας.
Η στελέχωση και η λειτουργία της «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.» προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα.
Ακολούθησε συζήτηση, ενώ το δεύτερο θέμα συνδέθηκε και με τις προοπτικές αξιοποίησης του Ε.Σ.Π.Α. από τους Δήμους του Νομού μας που δε θ' αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια υλοποίησης τεχνικών έργων.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη για τη συμβολή της Τ.Ε.Δ.Κ. στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του 25ου Πανελληνίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στο Νομό μας (27 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2009).
Η Τ.Ε.Δ.Κ. πρόσφερε αναμνηστικά δώρα και συνέβαλλε μαζί μ' άλλους φορείς του Νομού ώστε οι συμμετέχοντες Δικηγόροι και οι συνοδοί τους ν' αποτελέσουν από τους καλύτερους πρεσβευτές προβολής της φιλοξενίας, του τουρισμού, του πολιτισμού και των παραδοσιακών προϊόντων του τόπου μας.
Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν γενικότερα την οικονομία του νομού (π.χ. αγροτικά προϊόντα) πάνω στα οποία παρεμβαίνουν οι Δήμοι για να βοηθήσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγές προσκλήσεων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που υλοποιούν όλοι οι Δήμοι μας.

Σχόλια