Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σκύδρας

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σκύδρας
23 Ιουλίου, 2014

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σκύδρας

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 κι ώρα 20:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη, Δημάρχου Σκύδρας, με την εξής θεματολογία :

1)Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα 2015 του Δ. Σκύδρας.
2)Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το προσχέδιο προϋπολογισμού 2015 του Δ. Σκύδρας.
3)Γνωμοδότηση για τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Δ. Σκύδρας.
4)Γνωμοδότηση για τον κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων Δ. Σκύδρας.

Γραφείο Τύπου Δήμου Σκύδρας

Σχόλια