Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου – Διοικητής 2ας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγος Αριστείδης Ηλιόπουλος φ.2

Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου – Διοικητής 2ας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγος Αριστείδης Ηλιόπουλος φ.2
19 Φεβρουαρίου, 2024

Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου – Διοικητής 2ας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγος Αριστείδης Ηλιόπουλος φ.2

Σχόλια