Συνάντηση υποψηφίων της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Ευθύνης»

Συνάντηση υποψηφίων της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Ευθύνης»
22 Αυγούστου, 2023

Συνάντηση υποψηφίων της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Ευθύνης»

Συνάντηση εργασίας είχαν οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης
«Συνεργασία Ευθύνης» με αντικείμενα τον συντονισμό της προεκλογικής δράσης και τη
συγκρότηση του προγράμματος που θα καταθέσει η «Συνεργασία Ευθύνης» προκειμένου
να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών βασισμένη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και πλαίσιο
αρχών.
Έχει ιδιαίτερη σημασία η συγκρότηση του προγράμματος με βάση συλλογικές διαδικασίες,
καθώς όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες και προτάσεις του προκειμένου
να συγκροτηθεί το τελικό πρόγραμμα, που θα κατατεθεί στους πολίτες. Η «Συνεργασία
Ευθύνης» δεν ζητάει την ψήφο των πολιτών ως «λευκή επιταγή», αλλά θα δεσμευτεί με
συγκεκριμένες προτάσεις για έργα και δράσεις, που θα προκύψουν, όπως ειπώθηκε
νωρίτερα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Σχόλια