Συνάντηση Υπουργού με εκπροσώπους κτηνοτρόφων Ν. Πέλλας

Συνάντηση Υπουργού με εκπροσώπους κτηνοτρόφων Ν. Πέλλας
11 Μαρτίου, 2009

Συνάντηση Υπουργού με εκπροσώπους κτηνοτρόφων Ν. Πέλλας

Σχόλια