Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου
18 Δεκεμβρίου, 2008

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχίας (3ος όροφος) την 22/12 /08 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: Eνημέρωση από κ. Νομάρχη. ΘΕΜΑ 1 ο : ΄Εγκριση 8ης τροποποίησης Προϋπολογισμού της Ν.Α. Πέλλας οικ/κού έτους 2008. (Εισηγητής κ. Μυλωνά ) ΘΕΜΑ 2Ο : ΄Εγκριση Γνωμοδότησης της ΜΠΕ της δραστηριότητας « Εκμετάλλευση λατο μείου πουζολάνης έκτασης 169.998 m2 ,στη θέση ΄Ασπρα Χώματα του Δ.Δ.Αψάλου του Δήμου Αριδαίας Ν.Πέλλας με φορέα εκμετάλλευσης από την Εταιρεία ΚΤΗ.ΜΕΤ.Α.Ε. (Εισηγητής Μανδάλης ) ΘΕΜΑ 3Ο : ΄Εγκριση Γνωμοδότησης της ΜΠΕ της δραστηριότητας « Εκμετάλλευση λατο μείου πουζολάνης έκτασης 52.366 m2 ,στη θέση Ροδιά του Δ.Δ.Αψάλου του Δήμου Αριδαίας Ν.Πέλλας με φορέα εκμετάλευσης τον Γ.Ν.Γεωργιάδη. ( Εισηγητής κ.Μανδάλης ) ΘΕΜΑ 4Ο :΄Εγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Ν.Α. Πέλλας έτους 2009. ( Εισηγητής Αντινομάρχης κ. Κίτσος) ΘΕΜΑ 5Ο : ΄Εγκριση πίστωσης 20.000 ευρώ για τον απολογισμό διετίας της Ν.Α. Πέλλας. ΘΕΜΑ 6ο : Ενημέρωσηγια τηνΟλοκλήρωση του έργουΜέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες απασχόλησης» ΘΕΜΑ 7ο : ΄Εγκριση κινήσεων κ. Νομάρχη-Νομαρχιακών Συμβούλων. ΘΕΜΑ 8ο : Διάφορα.

Σχόλια