Συνεδρίαση ΤΕΔΚ

Συνεδρίαση ΤΕΔΚ
15 Δεκεμβρίου, 2008

Συνεδρίαση ΤΕΔΚ

Στη Σκύδρα (Δημαρχείο) συνεδρίασε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Πέλλας μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία, Σταύρου Τουφεγγόπουλου, Δημάρχου Εξαπλατάνου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Σκύδρας κ. Γεώργιος Χοΐδης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την πορεία των πρωτοβουλιών και των δράσεων που σχεδιάζει κι υλοποιεί ο Δήμος Σκύδρας όπως επίσης και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ακολούθησε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω: 1. Το Δ.Σ. συζήτησε πάνω στα συμπεράσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Θεσσαλονίκη Τετάρτη 26 έως Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008) κι ενέκρινε τις δαπάνες συμμετοχής των εκπροσώπων της σ’ αυτό. 2. Αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων: α) με το Δήμο Γιαννιτσών κι αντικείμενο τη δημιουργία «Γραφείου Υποστήριξης Αγροτικών Θεμάτων», β) με το Δήμο Βεγορίτιδας κι αντικείμενο τη σύνταξη «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Βεγορίτιδας». 3. Ενέκρινε την αγορά ευχετηρίων καρτών και τη δημοσίευση ευχών με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 4. Ακολούθησε ενημέρωση πάνω σε εκδηλώσεις που αφορούν το περιβάλλον και σε προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. στα οποία μπορούν να ενταχθούν οι Δήμοι και οι Επιχειρήσεις τους. 5. Εγκρίθηκαν προμήθειες και δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία των γραφείων και των υπηρεσιών της Τ.Ε.Δ.Κ. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της συνεδρίασης καλύφθηκε με τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων για τρέχοντα θέματα (π.χ. υπηρεσίες καθαριότητας κ.α.) και για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε το Δήμαρχο Σκύδρας κ. Γεώργιο Χοΐδη και το προσωπικό του Δήμου για την άψογη και θερμή υποδοχή και φιλοξενία τους.

Σχόλια