Συνεδρίαση ΤΕΔΚ στο Δημαρχείο Κύρρου για τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση

Συνεδρίαση ΤΕΔΚ στο Δημαρχείο Κύρρου για τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση
15 Σεπτεμβρίου, 2008

Συνεδρίαση ΤΕΔΚ στο Δημαρχείο Κύρρου για τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση

Στο πλαίσιο του διαλόγου και του προβληματισμού για τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας που απασχολεί κι ενδιαφέρει άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά κι όλους τους πολίτες συνέρχεται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008 κι ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Κύρρου με βασικό θέμα τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση. Η Τ.Ε.Δ.Κ. έχει ήδη στα χέρια της την πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ενδιάμεση έκθεση που αφορά το σύστημα Διακυβέρνησης των νέων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. τ’ οποία έχουν διαβιβαστεί για ενημέρωση στους Δήμους του Νομού. Επισημαίνεται ότι η μελέτη του Ι.Τ.Α. είναι πρόταση που έχει τεθεί υπόψη των Τ.Ε.Δ.Κ. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., αποτελεί ένα στοιχείο και βάση για συζήτηση και δεν έχει υιοθετηθεί από την Αυτοδιοίκηση. Πριν τη συνεδρίαση της Τετάρτης θα προηγηθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου της Τ.Ε.Δ.Κ. κ. Σταύρου Τουφεγγόπουλου Δημάρχου Εξαπλατάνου, αντίστοιχη σύσκεψη όλων των Δημάρχων του Νομού τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Αριδαίας. Σε κάθε περίπτωση και πριν τη λήψη οριστικής απόφασης για το Νομό, θ’ αναπτυχθεί γόνιμος και διεξοδικός διάλογος όπου η Τ.Ε.Δ.Κ. θα έχει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Σχόλια