ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
24 Σεπτεμβρίου, 2007

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Αριδαίας συνεδριάζει την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 2.00 το μεσημέρι. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο.

 

1ο :

 

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από πιστώσεις ΣΑΤΑ για επισκευή σχολικών κτιρίων.

 

Εισηγητής κ. Ζαχαριάδης Κων/νος-Πρόεδρος ΔΕΠΑ

 

2ο :

 

΄Εγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία. Εισηγητής κ. Χαραμής Μ. )

 

3ο :

 

Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους των αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.

 

Εισηγητής κ. Παυλίδου-Ελευθεριάδου - Αντιδήμαρχος

 

4ο :

 

Οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Σύλλογος φίλων μουσικής (Λάτρεις Μουσικής)».

 

Εισηγητής κ. Παυλίδου-Ελευθεριάδου – Αντιδήμαρχος)

 

5ο :

 

Μερική αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2007.

 

Εισηγητής κ. Παυλίδου-Ελευθεριάδου – Αντιδήμαρχος)

 

6ο :

 

Συμμετοχή του Δήμου στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

 

Εισηγητής κ. Σπελέτας Ματθαίος- Αντιδήμαρχος )

 

7ο :

 

΄Εγκριση καταρχήν ένταξης του Δήμου στο σύστημα «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)»

 

Εισηγητής κ. Σπελέτας Ματθαίος- Αντιδήμαρχος )

 

Σχόλια