Συνεισφορά τροφίμων για το «Χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους» του Δήμου Σκύδρας

Συνεισφορά τροφίμων για το «Χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους» του Δήμου Σκύδρας
7 Δεκεμβρίου, 2023

Συνεισφορά τροφίμων για το «Χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους» του Δήμου Σκύδρας

Στο πλαίσιο της στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας στο μέτρο του δυνατού, ο
Δήμος Σκύδρας συνεχίζει και τον τωρινό Δεκέμβρη την ανθρωπιστική δράση
«Χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους».
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης συγκεντρώνονται συσκευασμένα τρόφιμα διαρκείας τα οποία
διανέμονται σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.
Όσοι θέλουν να συμβάλουν μπορούν να παραδίνουν τα προσφερόμενα είδη από τη Δευτέρα
11 έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, κατά τις ώρες10:00΄ έως 13:00΄, στα εξής σημεία
συλλογής:
1)Σκύδρα, στο Δημαρχείο,
2)Καλή, στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας.
Για κάθε πληροφορία ή συνεννόηση αρμόδια είναι η Αντιδήμαρχος Ευφροσύνη Κρητίδου,
τηλ.:6977485744.
Φροντίδα, χαρά κι αγάπη για όλους στο πνεύμα και στην ουσία του ανθρωπισμού και των
Αγίων Ημερών!

Σχόλια