Συνεργασία δημάρχου Γιαννιτσών με νομάρχη Πέλλας για θέματα υποδομών

Συνεργασία δημάρχου Γιαννιτσών με νομάρχη Πέλλας για θέματα υποδομών
30 Μαρτίου, 2009

Συνεργασία δημάρχου Γιαννιτσών με νομάρχη Πέλλας για θέματα υποδομών

Σχόλια