Συνεχίζεται εντατικά για 5η εβδομάδα το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Πέλλας

Συνεχίζεται εντατικά για 5η εβδομάδα το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Πέλλας
16 Ιουλίου, 2014

Συνεχίζεται εντατικά για 5η εβδομάδα το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Πέλλας

Το πρόγραμμα υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το προσωπικό της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας- Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Οι ψεκασμοί εκτελούνται σε ολόκληρο τον αστικό ιστό του Δήμου και έχουν ως στόχο τον περιορισμό του έντονου προβλήματος της όχλησης των κουνουπιών. Η καταπολέμηση γίνεται με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας, εγκεκριμένη μέθοδο που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την πρόληψη και την καταπολέμηση των κουνουπιών και το σκεύασμα που χρησιμοποιείται (Oprah 15sc) είναι μη τοξικό και δεν επιφέρει βλάβες στους ανθρώπους και στα ζώα. Ακολουθεί το πρόγραμμα της τρέχουσας εβδομάδας.

Σχόλια