Σύνταξη καταστάσεων άρδευσης και καταγραφή καταπατημένων εκτάσεων στο Δήμο Σκύδρας

Σύνταξη καταστάσεων άρδευσης και καταγραφή καταπατημένων εκτάσεων στο Δήμο Σκύδρας
22 Ιουλίου, 2014

Σύνταξη καταστάσεων άρδευσης και καταγραφή καταπατημένων εκτάσεων στο Δήμο Σκύδρας

Προκειμένου ο Δήμος Σκύδρας να ολοκληρώσει σύντομα κι ορθολογικά την σύνταξη των καταστάσεων άρδευσης και την καταγραφή των καταπατημένων εκτάσεων σ΄όλο το εύρος της διοικητικής του περιφέρειας, προσκαλεί και ζητάει από τους δημότες να συνεργαστούν με τους κατά τόπους Προέδρους Κοινοτήτων και τους αντίστοιχους υδρονομείς, όπου κι όπως απαιτείται.

Αρμόδιος: Θεόδωρος Ικραμίδης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2381351861.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Σκύδρας

Σχόλια