«Συνταξιούχοι ΟΓΑ που ασκούν παράλληλο επάγγελμα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων»

«Συνταξιούχοι ΟΓΑ που ασκούν παράλληλο επάγγελμα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων»
28 Ιανουαρίου, 2009

«Συνταξιούχοι ΟΓΑ που ασκούν παράλληλο επάγγελμα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων»

Προς την κ. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Θέμα: «Συνταξιούχοι ΟΓΑ που ασκούν παράλληλο επάγγελμα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων» Κα Υπουργέ, Σε πολλά χωριά κάτω των 2000 κατοίκων υπάρχουν συνταξιούχοι του ΟΓΑ πολλοί από τους οποίους ασκούν παράλληλο επάγγελμα, ώστε να συμπληρώσουν το οικογενειακό τους εισόδημα. Σύμφωνα, με το άρθρο 9 του ν. 3050/02 χωρίς καμία διάκριση οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΟΤΕ, ΟΓΑ κλπ.) που ασκούν εμπορία στις ανωτέρω περιοχές, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΑΕ σύμφωνα και με τις διατάξεις του Αρ. 63 του ν. 2676/99 και δεν προβλέπεται καμία προϋπόθεση εισοδηματικού κριτηρίου. Η ίδια γνωμοδότηση υπάρχει και από τη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΕ από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων (αρ. πρωτ. 8931/15-10-2008). Ωστόσο, σύμφωνα με το αρ. 9 του 3050/02 ρυθμίζονται θέματα μεταξύ ΟΑΕΕ – ΟΓΑ σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων σε προαιρετικές περιοχές. Η υποχρεωτική υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια. Επειδή οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ λαμβάνουν πενιχρή σύνταξη, η οποία δεν δύναται να συγκριθεί με τις αντίστοιχες άλλων ασφαλιστικών ταμείων π.χ. ΟΤΕ, γεγονός που τους υποχρεώνει να ασκούν παράλληλο επάγγελμα (π.χ. ιδιοκτήτες καφέ), Γι’ αυτό ερωτάστε κ. Υπουργέ, Είστε διατεθειμένη να τους αντιμετωπίσετε ως μια ειδική κατηγορία; Είναι δυνατόν να ισχύσει για τους συνταξιούχους ΟΓΑ το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς που προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες περιοχών κάτω των 2000 κατοίκων, που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ;

Σχόλια