Σύσκεψη για τη λειτουργία των καταστημάτων Υγειονομικού στο δήμο Γιαννιτσών

Σύσκεψη για τη λειτουργία των καταστημάτων Υγειονομικού στο δήμο Γιαννιτσών
9 Μαρτίου, 2009

Σύσκεψη για τη λειτουργία των καταστημάτων Υγειονομικού στο δήμο Γιαννιτσών

Σχόλια