ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΙΕΛΑΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΙΕΛΑΙΑ
15 Μαΐου, 2008

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΙΕΛΑΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΕΤ Ο Νομάρχης Πέλλας, κ. Μιχάλης Καραμάνης έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β/31/08/06), το υπ αριθμόν 321/ΙΙ/12-05-08 έγγραφο του ΕΦΕΤ, την εισήγηση της Δ/νσης Γεωργίας Έδεσσας – Γιαννιτσών και την εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Πέλλας, αποφάσισε να συγκροτήσει διμελής επιτροπές αποτελούμενες από ένα Γεωπόνο των Δ/νσεων Γεωργίας και έναν υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου προκειμένου να διεξαχθούν λεπτομερείς έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα και τις αποθήκες τροφίμων ούτως ώστε να εντοπιστούν και να κατασχεθούν πιθανές παρτίδες ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης, όπως αυτές αναφέρονται στο έγγραφο του Προέδρου του ΕΦΕΤ (Αρ. πρωτ.: 321/ΙΙ/12-05-08). Σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. 14499/14-05-08 απόφαση του Νομάρχη οι διμελής επιτροπές έχουν ως εξής: ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑ ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΚΥΔΡΑ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΪΟΣ ΔΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΗΜΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο Νομάρχης και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας διαβεβαιώνουν τους πολίτες του Νομού ότι οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και λεπτομερείς προκειμένου να διασφαλιστεί η απόσυρση όλων των επιμολυσμένων με ορυκτέλαια ουκρανικής προέλευσης ηλιελαίων.

Σχόλια