Θ. Τζάκρη – Ερώτηση στη Βουλή για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Θ. Τζάκρη – Ερώτηση στη Βουλή για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
6 Οκτωβρίου, 2022

Θ. Τζάκρη – Ερώτηση στη Βουλή για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Θεοδώρα Τζάκρη: Καταργούνται με πρόταση της κυβέρνησης οι συνδεδεμένες ενισχύσεις
σε ροδάκινα, μήλα, καρπούς με κέλυφος, σπαράγγια και ζαχαρότευτλα»
Ερώτηση της βουλευτή την οποία συνυπογράφουν και 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Τη στιγμή που ο πρωτογενής τομέας βιώνει πολύ δύσκολες καταστάσεις με το υψηλό
κόστος παραγωγής που το διαμορφώνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας και των εισροών , με
την πρωτόγνωρη έλλειψη εργατικού δυναμικού τόσο στα χωράφια όσο και στη βιομηχανία,
με το κλείσιμο των αγορών Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας που δημιουργεί
προβλήματα στη διάθεση πολλών αγροτικών προϊόντων, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάργηση των
συνδεδεμένων ενισχύσεων σε μια σειρά καλλιεργειών οι οποίες μέχρι σήμερα ενισχύονταν
μέσα από το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Πρόκειται για τα ροδάκινα, τα μήλα,
τους καρπούς με κέλυφος, τα σπαράγγια και τα ζαχαρότευτλα.
Επειδή τα ροδάκινα, τα μήλα, οι καρποί με κέλυφος, τα σπαράγγια και τα ζαχαρότευτλα τα
οποία δεν θα περιληφθούν στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023 και
μετά είναι προϊόντα με έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική συμβολή στη μείωση του
εμπορικού ελλείματος της χώρας και επειδή αυτή η πρόταση πρόκειται να στερήσει ένα
σημαντικό μέρος από το ήδη συρρικνωμένο εισόδημα των παραγωγών αυτών των
προϊόντων, η βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία
τον ρωτούν: (1) με ποιο σκεπτικό προτάθηκε από το ΥΠΑΑΤ να καταργηθούν οι
συνδεδεμένες ενισχύσεις στα ροδάκινα, καρπούς με κέλυφος, σπαράγγια, ζαχαρότευτλα και
μήλα, (2) ποιοι τομείς / προϊόντα πρόκειται να ενταχθούν στο καθεστώς των συνδεδεμένων
ενισχύσεων από το 2023 και μετά και (3) ποιος είναι ο προϋπολογισμός που πρόκειται να
διατεθεί για το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023 και μετά.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
«ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: τον Υπουργό αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Κατάργηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε ροδάκινα, μήλα, καρπούς με
κέλυφος, σπαράγγια, ζαχαρότευτλα από το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο
πλαίσιο του στρατηγικούσχεδίου της ΚΑΠ 2023-27»
Στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής(ΚΑΠ), το καθεστώς των(προαιρετικών)
συνδεδεμένων ενισχύσεων, σημαίνει στοχευμένες ενισχύσεις σε συγκεκριμένο γεωργικό
τομέα ή υποτομέα που αντιμετωπίζει δυσκολίες με στόχο την πρόληψη της κλιμάκωσης των
εν λόγω δυσκολιών, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν εγκατάλειψη της παραγωγής
ή/και να επηρεάσουν άλλα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού ή των συνδεδεμένων αγορών.
Η Ελλάδα κατά την αρχική υποβολή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2023-27 είχε
προβλέψειστο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων 19 τομείς.
Ωστόσο, μετά από τις περίπου 300 παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του
ελληνικού στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-27 και σε αναμονή της τελικής έγκρισης
του, αναφορικά με το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων «διαρροές» αναφέρουνότι
από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν προταθεί (και
ορθώς) νέες προσθήκες για καλαμπόκι, κριθάρι και μαλακό σιτάρι, ενώ παράλληλα
προτάθηκε (πολύ κακώς) κατάργηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε ροδάκινα, καρπούς
με κέλυφος, σπαράγγια και ζαχαρότευτλα,ενώ όσον αφορά στα μήλα θα ενισχύονται µόνο τα
ΠΟΠ μήλα.

Επειδή η κατάργηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα ζαχαρότευτλα θα οδηγήσει σε
εγκατάλειψη της καλλιέργειας στη χώρα βάζοντας οριστική «ταφόπλακα» σε οποιεσδήποτε
σκέψεις για επανεκκίνηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης.
Επειδήη κατάργηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στα ροδάκινα, καρπούς με κέλυφος,
σπαράγγια, ζαχαρότευτλα και μήλα, πρόκειται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις
καλλιέργειες αυτές που κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία,
Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία- Θράκη) και να στερήσει ένα σημαντικό μέρος
από το ήδη συρρικνωμένο εισόδημα των παραγωγών αυτών των προϊόντων.
Επειδή τα ροδάκινα, οι καρποί με κέλυφος, τα σπαράγγια και τα μήλα είναι προϊόντα με
εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική συμβολή στη μείωση του εμπορικού ελλείματος της
χώρας, με ανάγκη για συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Ερωτάται οκ. Υπουργός:
1. Με ποιο σκεπτικό προτάθηκε από το ΥΠΑΑΤ να καταργηθούν οι συνδεδεμένες
ενισχύσεις στα ροδάκινα, καρπούς με κέλυφος, σπαράγγια, ζαχαρότευτλακαι μήλα;
2. Ποιοι τομείς / προϊόντα πρόκειται να ενταχθούν στο καθεστώς των συνδεδεμένων
ενισχύσεων από το 2023 και μετά;
3. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που πρόκειται να διατεθεί για το καθεστώς των
συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023 και μετά;

Σχόλια