Θ. Τζάκρη σύγκληση επιτροπών απόδημου και μορφωτικών υποθέσεων ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Θ. Τζάκρη σύγκληση επιτροπών απόδημου και μορφωτικών υποθέσεων ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού
31 Οκτωβρίου, 2022

Θ. Τζάκρη σύγκληση επιτροπών απόδημου και μορφωτικών υποθέσεων ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Θεοδώρα Τζάκρη: «Ζήτησε τη Σύγκληση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και
της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για τα προβλήματα της Ελληνόγλωσσης
Εκπαίδευσης στα σχολεία του εξωτερικού»
Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι αγωνιώδεις εκκλήσεις των Ελλήνων που διαμένουν στο
εξωτερικό για τη στελέχωση των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας, σημειώνοντας ότι τα κενά που
καταγράφονται στα εν λόγω τμήματα είναι τεράστια.
Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται κυρίως στη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, χώρες στις
οποίες διαμένουν πολλοί Έλληνες με τις οικογένειές τους και στις οποίες, μάλιστα, ο ελληνικός
πληθυσμός έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 12 χρόνια.
Για αυτόν το λόγο, η Βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Τομεάρχης Απόδημου
Ελληνισμού και ο κ. Νίκος Φίλης, Τομεάρχης Παιδείας, μαζί με 22 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
ζήτησαντη σύγκληση σε Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, παρουσία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
Νίκης Κεραμέως, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με
την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στις παραπάνω ευρωπαϊκές χώρες.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος των 23 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Κοιν:
1. Στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
2. Στον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς
Θέμα: «Σύγκληση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων σε Κοινή Συνεδρίαση για τα προβλήματα της Ελληνόγλωσσης
Εκπαίδευσης Εξωτερικού»

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι αγωνιώδεις εκκλήσεις των Ελλήνων που διαμένουν στο
εξωτερικό για στελέχωση των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας, σημειώνοντας ότι τα κενά που
καταγράφονται στα εν λόγω τμήματα είναι τεράστια.

Το πρόβλημα αφορά στη Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, χώρες στις οποίες διαμένουν πολλοί
Έλληνες με τις οικογένειές τους, στις οποίες μάλιστα ο ελληνικός πληθυσμός έχει αυξηθεί τα
τελευταία 12 χρόνια.
Σύμφωνα με τους ομογενείς μας που διαμένουν στις παραπάνω χώρες πρόκειται για
μία γενικευμένη κατάσταση, η οποία τους προβληματίζει ιδιαίτερα, εφόσον τα παιδιά τους δεν
έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν επαρκώς τη μητρική τους γλώσσα.
Με δεδομένο ότι το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί αναπόσπαστο και απολύτως
απαραίτητο μέρος της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας μας, ιδιαιτέρως των Ελλήνων μαθητών που
ζουν κα μεγαλώνουν σε χώρες του εξωτερικού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αιτούμαστε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς σε κοινή συνεδρίαση, παρουσία της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως, προκειμένου να μας ενημερώσει για την
κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στις παραπάνω
ευρωπαϊκές χώρες.

Σχόλια