Θέματα τ. ΟΓΑ, τ. ΤΕΒΕ και γονέων ΑμεΑ έθεσε ο Λάκης Βασιλειάδης στην ομιλία του για το Ασφαλιστικό

Θέματα τ. ΟΓΑ, τ. ΤΕΒΕ και γονέων ΑμεΑ έθεσε ο Λάκης Βασιλειάδης στην ομιλία του για  το Ασφαλιστικό
25 Νοεμβρίου, 2022

Θέματα τ. ΟΓΑ, τ. ΤΕΒΕ και γονέων ΑμεΑ έθεσε ο Λάκης Βασιλειάδης στην ομιλία του για το Ασφαλιστικό

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης τοποθετήθηκε στη συζήτηση στη
Βουλή για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τον εξορθολογισμό
της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Μεταξύ άλλων, ο Λάκης Βασιλειάδης αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που πρότεινε να
αποτελέσουν τις επόμενες νομοθετικές προτεραιότητες στον ασφαλιστικό τομέα. Συγκεκριμένα ζήτησε
τον εξορθολογισμό των αγροτικών συντάξεων, καθώς η ύπαρξη διαφορετικών μεθόδων απονομής
οδηγεί, όπως είπε, σε αποφάσεις με ποσό μικρότερο από το αναμενόμενο και συχνά κατώτερο και της
εθνικής σύνταξης, κάτι που χαρακτήρισε ως κραυγαλέα αδικία. Επίσης, ζήτησε την αύξηση των ορίων
των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών για απονομή σύνταξης, καθώς, όπως τόνισε, η συσσώρευση
χρεών και υποχρεώσεων καθιστά τα σημερινά όρια (6.000€ στον τ. ΟΓΑ και 20.000€ στο τ. ΤΕΒΕ)
ξεπερασμένα. Επιπλέον, ζήτησε τη νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης πριν το 2016 για
ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ και του τ. ΤΕΒΕ, ώστε να μην διαγράφεται πληρωμένος χρόνος, και τέλος
έθεσε εκ νέου το θέμα των συνταξιοδοτικών διατάξεων για τα μέλη των οικογενειών που
αναλαμβάνουν φροντίδα ατόμων με βαριές αναπηρίες και είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα,
ζητώντας να εξομοιωθούν με αυτές για τους εργαζόμενους στο δημόσιο.
Ο Βουλευτής αναφερόμενος στο νομοσχέδιο ανέφερε πως συμβάλλει στη συστηματοποίηση και
ενοποίηση κανόνων, μειώνει την γραφειοκρατία, διευκολύνει την ψηφιοποίηση διαδικασιών,
αντιμετωπίζει διοικητικές δυσχέρειες και στην τελική ενισχύει το κλίμα εμπιστοσύνης των Ελλήνων προς
το ασφαλιστικό σύστημα, ενώ ξεχώρισε την απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής
ενημερότητας στην οριστικοποίηση συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων που προηγήθηκε προσύμφωνο
αγοραπωλησίας, ένα θέμα για το οποίο είχε καταθέσει και σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχόλια