Θεοδώρα Τζάκρη: «Δώστε το αποθεματικό κρίσης σε όλους τους παραγωγούς του τομέα των οπωροκηπευτικών»

Θεοδώρα Τζάκρη: «Δώστε το αποθεματικό κρίσης σε όλους τους παραγωγούς του τομέα των οπωροκηπευτικών»
10 Οκτωβρίου, 2022

Θεοδώρα Τζάκρη: «Δώστε το αποθεματικό κρίσης σε όλους τους παραγωγούς του τομέα των οπωροκηπευτικών»

Η Βουλευτής φέρνει το θέμα με Επίκαιρη Ερώτησή της στη Βουλή.
Η Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κατανείμει το
αποθεματικό κρίσης μόνο σε 20.346 αγρότες του τομέα των οπωροκηπευτικών και
του αμπελοοινικού τομέα, οι οποίοι υλοποιούν περιβαλλοντικές δράσεις, έχει διχάσει
τους αγρότες και ιδιαίτερα τους παραγωγούς του τομέα των οπωροκηπευτικών
εξαιτίας της κυβερνητικής επιλογής να χορηγηθεί μόνο σε παραγωγούς μέλη
Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών που υλοποιούν
περιβαλλοντικές δράσεις, στο στόχο «Περιβάλλον» σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
έτους 2022. Προς τούτο η Βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Θεοδώρα Τζάκρη
κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με την οποία τον ρωτά για τις προθέσεις του:
(1) να τριπλασιάσει το εν λόγω ποσό στα 79 εκ. € όπως προβλέπεται δυνάμει του
Ενωσιακού Κανονισμού 2022/467 και
(2) να ενισχύσει όλους τους αγρότες του τομέα των Οπωροκηπευτικών, ανεξαρτήτως
της συμμετοχής τους σε Οργανώσεις Παραγωγών, προκειμένου να διορθώσετε την
αδικία και να παύσει ο διχασμός που έχει ξεσπάσει μεταξύ των αγροτών.

Θέμα: «Κατανομή του αποθεματικού κρίσης εξαιτίας της ουκρανικής κρίσης σε
όλους τους αγρότες του τομέα των οπωροκηπευτικών»

Το αποθεματικό κρίσης δημιουργείται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. με παρακράτηση από τις
άμεσες ενισχύσεις άνω των 2.000 € που λαμβάνουν ετησίως οι αγρότες. Για το 2021
δημιουργήθηκε στην ΕΕ το 2021 (με παρακράτηση κάτι λιγότερο από 5% από τις
άμεσες ενισχύσεις άνω των 2.000 €) αποθεματικό κρίσης ύψους 500 εκ. € για την
αντιμετώπιση οποιονδήποτε κρίσεων στον πρωτογενή τομέα σε ενωσιακό επίπεδο. Η μη
χρήση του συνεπάγεται επιστροφή των χρημάτων αυτών στα κράτη- μέλη προκειμένου
να δοθούν στους αγρότες από τους οποίους παρακρατήθηκαν.
Για την Ελλάδα προβλέπεται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό
2022/467, η επιστροφή των 26,3 εκ. €, για την αντιμετώπιση της κρίσης που
προκλήθηκε στον πρωτογενή τομέα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ποσό το οποίο το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε να κατανείμει σε 20.346 αγρότες οι οποίοι
(α) μέλη Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών που υλοποιούν
περιβαλλοντικές δράσεις, στο στόχο «Περιβάλλον» σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους
2022, (β) κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου
Πελάγους, (γ) είναι βιοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που
εφαρμόζουν το σύστημα βιολογικής γεωργίας και είναι ενταγμένες στο μητρώο
βιοκαλλιεργητών που τηρείται στο ΥπΑΑΤ και (δ) μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών
του τομέα των οπωροκηπευτικών που καλλιεργούν επιτραπέζιο σταφύλι, κορινθιακή
σταφίδα και σουλτανίνα ξηρή για τις εκτάσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο
βιοκαλλιεργητών που τηρείται στο ΥπΑΑΤ.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να τριπλασιάσει το ποσό των 26,3 εκ.€ στα 79
εκ περίπου για τον συγκεκριμένο σκοπό, κάτι όμως για το οποίο δεν υπήρξε
κυβερνητική επιλογή.
Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
(1) Προτίθεστε να τριπλασιάσετε το εν λόγω ποσό στα 79 εκ. € όπως προβλέπεται
δυνάμει του Ενωσιακού Κανονισμού 2022/467 και
(2) Προτίθεστε να ενισχύσετε όλους τους αγρότες του τομέα των
Οπωροκηπευτικών, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σε Οργανώσεις
Παραγωγών, προκειμένου να διορθώσετε την αδικία και να παύσει ο διχασμός
που έχει ξεσπάσει μεταξύ των αγροτών;

Σχόλια