Θέσεις εργασίας στους ΓΟΕΒ

Θέσεις εργασίας στους ΓΟΕΒ
4 Ιουνίου, 2010

Θέσεις εργασίας στους ΓΟΕΒ

Την πλήρωση 68 θέσεων εποχικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προκήρυξε ο ΓΟΕΒ Πεδιάδας Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά. Ειδικότερα, θα καλυφθούν: - Μία θέση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το νομό Θεσσαλονίκης. - Μία θέση του κλάδου λογιστικού τεχνολογικής εκπαίδευσης για τη Θεσσαλονίκη. - Επτά θέσεις ηλεκτρολόγων εγκαταστατών Α ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης, ή 4ης κατηγορίας ή Γ ειδικότητας κάθε κατηγορίας ή ΣΤ ειδικότητας 4ης ή 5ης κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα αντλιοστάσια των νομών Θεσσαλονίκης και Πέλλας. - Μία θέση ηλεκτρονικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το νομό Ημαθίας. - Μία θέση χειριστή υδραυλικού εκσκαφέα και φορτωτή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το νομό Ημαθίας. - 24 θέσεις υδρονομέων υποχρεωτικής εκπαίδευσης για έργα αρμοδιότητας του ΓΟΕΒ στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας. - 32 θέσεις εργατών συντηρητών έργων υποχρεωτικής εκπαίδευσης για του νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας. - Μία θέση εργάτη υπόγειου δικτύου υποχρεωτικής εκπαίδευσης για το νομό Ημαθίας. Για όλες τις παραπάνω θέσεις η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να ξεπερνάει τους οκτώ μήνες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα και αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία από τα γραφεία του ΓΟΕΒ στα παρακάτω σημεία: α) 26ης Οκτωβρίου 43, στη Θεσσαλονίκη (διοικητικό τμήμα τηλ. 2310- 543860), β) στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου στη Χαλκηδόνα (τηλ. 23910- 22195), γ) Αριστοτέλους 25 στην Αλεξάνδρεια (τηλ. 23330 - 23587), δ) Παύλου Μελά 17 στα Γιαννιτσά (τηλ. 23820 - 22730). Επίσης, πληροφορίες αναφέρονται στους πίνακες ανακοινώσεων των δήμων Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών, Αλεξάνδρειας, Χαλκηδόνας καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.goevthes.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Τρίτη οκτώ Ιουνίου.

Σχόλια