Τη λύπη του για την λανθασμένη απόφαση της Διοίκησης της ΕΒΖ να κλείσει τα εργοστάσια

Τη λύπη του για την λανθασμένη απόφαση της Διοίκησης της ΕΒΖ να κλείσει τα εργοστάσια
17 Ιουλίου, 2014

Τη λύπη του για την λανθασμένη απόφαση της Διοίκησης της ΕΒΖ να κλείσει τα εργοστάσια

της στις Σέρρες και στην Ορεστιάδα εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Τονίζοντας τη σημασία που αποκτά ο πρωτογενής τομέας και τις προοπτικές του, καθώς και τις καταστροφικές συνέπειες της απόφασης αυτής για την οικονομία των δύο περιοχών, ζητά την παρέμβαση της κυβέρνησης. «Η δυσμενής αυτή εξέλιξη έπρεπε έως και την ύστατη στιγμή να αποφευχθεί με κάθε κόστος ιδίως σήμερα που η κοινωνία έχει στρέψει τα μάτια της στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας» τονίζει το Επιμελητήριο.
«Η οικονομία των περιοχών των Σερρών και της Ορεστιάδας στηρίζεται στην ύπαρξη και λειτουργία των εργοστασίων της ζάχαρης, δίνοντας θέσεις εργασίας και συνεχόμενη ανάπτυξη στην περιοχή. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια γίνονταν προσπάθειες για την ανάκαμψη της καλλιέργειας με θετικά αποτελέσματα, ενώ η προσπάθεια αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω και με την νέα ΚΑΠ δίνοντας επιπρόσθετα κίνητρα στην τευτλοκαλλιέργεια.»
» Με το κλείσιμο των εργοστασίων η χώρα μας θα γίνει ελλειμματική σε ζάχαρη με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισαγωγές της, ιδιαίτερα δε, σε μια περίοδο που η προσπάθειά μας στρέφεται στην αύξηση των εξαγωγών» εξηγεί.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας «πιστεύοντας ότι το κλείσιμο των εργοστασίων της ζάχαρης θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα που θα διογκωθούν στο μέλλον, ζητά από την κυβέρνηση την παρέμβασή της, μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Β.Ζ., ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία τα εργοστάσια πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό σταθερότητα και ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και της αγροτικής παραγωγής στο σύνολό της».

Σχόλια