Την επέκταση της χορήγησης των εξισωτικών αποζημιώσεων μέχρι το 67ο έτος

Την επέκταση της χορήγησης των εξισωτικών αποζημιώσεων μέχρι το 67ο έτος
24 Ιουλίου, 2014

Την επέκταση της χορήγησης των εξισωτικών αποζημιώσεων μέχρι το 67ο έτος

της ηλικίας των αγροτών ζητούν οι Βουλευτές κ. Τζαμτζής Ιορδάνης και κ. Κοντογιάννης Γιώργος με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Καρασμάνη Γιώργο.
Οι Βουλευτές στην ερώτηση τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς τονίζουν την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης των αγροτών από το 65ο στο 67ο έτος της ηλικίας και κατ΄ επέκταση πρέπει και η εξισωτική αποζημίωση των αγροτών να χορηγείται και μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας του αγρότη αναφέροντας τα εξής:
«Οι εξισωτικές αποζημιώσεις αφορούν στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.
Μία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των εξισωτικών αποζημιώσεων είναι ο δικαιούχος να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του.
Ωστόσο, καθώς το ηλικιακό όριο για τη χορήγηση σύνταξης έχει αυξηθεί από το 65ο στο 67ο έτος της ηλικίας των ασφαλισμένων του ΟΓΑ και επειδή ήδη ο θεσμός της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών έχει επεκταθεί μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας των αγροτών, είναι σκόπιμο να εξετάσετε τη δυνατότητα να χορηγείται κατ' αντιστοιχία και η εξισωτική αποζημίωση μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας του αγρότη-δικαιούχου.
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Καθώς το ηλικιακό όριο για τη χορήγηση σύνταξης έχει αυξηθεί από το 65ο στο 67ο έτος της ηλικίας των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, θα εξετάσετε τη δυνατότητα να χορηγείται κατ' αντιστοιχία και η εξισωτική αποζημίωση μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας του αγρότη-δικαιούχου;»

Σχόλια