Την Μ. Τρίτη και ώρα 19:00, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας

Την Μ. Τρίτη και ώρα 19:00, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας
13 Απριλίου, 2014

Την Μ. Τρίτη και ώρα 19:00, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας

στα Γιαννιτσά για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας διάταξης.
1) Έγκριση της αριθμ. 29/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του για το οικονομικό έτος 2012.
2) Έγκριση της αριθμ. 28/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας που αφορά την επανάληψη υποβολής προς έγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του.
3) Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το έτος 2013.
4) Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για το έτος 2013.
5) Διοικητική αποβολή από τμήματα των 66 και 67 οικοπέδων του Ο.Τ. 11 της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λουκά του Δήμου Πέλλας.
6) Αποδοχή από το Δ.Σ Πέλλας των ιδιωτικών συμφωνητικών – χρησιδανείων που αφορούν στην παραχώρηση τμήματος 20 τ.μ. από ιδιώτες στο Δήμο Πέλλας.
7) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων και συνοικισμών Δήμου Πέλλας.
8) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας
9) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων οδών στην πόλη της Κρύας Βρύσης.
10) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπέδων στο Τ.Δ. Γιαννιτσών.
11) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ Μυλοτόπου.
12) Παραχώρηση παροχών για άρδευση από το αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Μαπϊρια της Τ.Κ. Αραβησσού.
13) Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την υλοποίηση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την αστική Ασφάλεια (E.F.Y.S).
14) Διαγραφή οφειλών.
15) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
16) Διοργάνωση της 4ης Ανθοέκθεσης 2014 Δήμου Πέλλας
17) Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. 18) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Σχόλια