ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Τ.Ε.Δ.Κ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  Τ.Ε.Δ.Κ
11 Οκτωβρίου, 2007

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Τ.Ε.Δ.Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 10 – 10 – 2007

 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Καπ. Ακρίτα 5

 

Τ.Θ. 27, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα

 

Τηλ.: 23810 – 26102

 

FAX: 23810 – 29612

 

Πληρ.: Δ. Αλεξανδρίδης

 

e-mail: [email protected]

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Τ.Ε.Δ.Κ. με τους Δημάρχους του Νομού (όσων δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ.).

 

Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Τουφεγγόπουλος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (ως Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου) εν όψει του προσυνεδριακού διαλόγου που έχει ξεκινήσει με αφορμή το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Κυλλήνη Ηλείας 14 – 15 – 16 Νοεμβρίου 2007).

 

Ακολούθησε διεξοδική, χρήσιμη συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων πάνω στους κύριους άξονες που απασχολούν αυτήν την περίοδο την Αυτοδιοίκηση της χώρας, δηλαδή:

 

· Τα Οικονομικά (Παρακρατηθέντα, Αναμόρφωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, Κοστολόγηση κι Απόδοση των Πόρων που αφορούν Μεταβιβασθείσες και Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες, Φορολογική Αποκέντρωση),

 

· Τα Θεσμικά (με ειδική αναφορά στις συνενώσεις των Ο.Τ.Α. και στη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας),

 

· Την Αναπτυξιακή Πολιτική (μ’ έμφαση στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013),

 

· Την Κοινωνική Πολιτική,

 

· Τον Πολιτισμό,

 

· Την Πολιτική Προστασία και

 

· Το Περιβάλλον.

 

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε τρέχοντα καθημερινά θέματα που απασχολούν τους Δήμους του Νομού (βελτιώσεις άρθρων του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικά, υλοποίηση συμβάσεων έργου, ενίσχυση των Δήμων για να αντεπεξέλθουν στο επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών, σχολικές επιτροπές, αποζημιώσεις Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων, Χ.Υ.Τ.Α. κ.α.)

 

Μετά τον προβληματισμό που κατατέθηκε και τα ερεθίσματα που δόθηκαν, το Δ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου σε διευρυμένη συνεδρίαση ώστε να κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Δήμων για να κατατεθούν ως ενιαίο κείμενο στο επικείμενο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

 

Δημήτριος Αλεξανδρίδης

Σχόλια