ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ –ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ –ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ»
1 Δεκεμβρίου, 2011

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ –ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ»

  Μετά από συνεχείς συναντήσεις του Βουλευτή κ. Βασίλη Γιουματζίδη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκανδαλίδη, και την κατάθεση των υπ' αριθμ. 16454/18-5-2011 και 12883/9-7-2010 ερωτήσεων δίνεται λύση στο θέμα της επικύρωσης δικαιοπραξιών που έγιναν κατά παράβαση της αγροτικής νομοθεσίας. Ένα ζήτημα, που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Ν. Πέλλας από το 2009, όταν έληξε και η τελευταία παράταση ισχύος του Ν.Δ. 3958/1959. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο σχέδιο νόμου για τη «διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» υιοθέτησε την πρόταση του κ. Γιουματζίδη, που σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσας και Αλμωπίας ζήτησαν την παράταση των προθεσμιών επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών. Ειδικότερα στο νέο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι «….Η προθεσμία που αναφέρεται στην παρ. 2 του ν. 666/1977 παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε ακόμη έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση του αρθ. 1 του α.ν. 431/1968 και του αρθ. 2 του ν. 666/1977 είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση». Αναφορικά με την υποβολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των δηλώσεων για τις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών, η προθεσμία παρατείνεται από τότε που έληξε (17-10-2009) και για πέντε ακόμη έτη από τη δημοσίευση του νόμου. Οι ανωτέρω προθεσμίες σύμφωνα με το σχέδιο νόμου μπορούν να παραταθούν για δύο χρόνια ακόμη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης». Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής τόνισε ότι «τη νέα παράταση προθεσμιών επιβάλλουν συγκεκριμένοι κοινωνικοπολιτικοί λόγοι, που έχουν να κάνουν με την αντικειμενικοποίηση στοιχείων, που αφορούν το ΟΣΔΕ, την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου και του Ε9».

Σχόλια