Βράβευση του Δήμου Σκύδρας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Βράβευση του Δήμου Σκύδρας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
13 Δεκεμβρίου, 2023

Βράβευση του Δήμου Σκύδρας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου έχει προσκληθεί από τον Πρόεδρο των Επιτροπών
Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014- 2022 και Γενικό
Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Π.Α.Α. 2014-2022 του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημήτριο Παπαγιαννίδη για να συμμετάσχει στις εργασίες της 14 ης
Συνεδρίασης Παρακολούθησης του παραπάνω προγράμματος καθώς και της 2 ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Σ.Σ.
Κ.Α.Π.) 2023 – 2027.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην πόλη των Ιωαννίνων, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023,
και το σημαντικό είναι ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω συνεδριάσεων ο Δήμος Σκύδρας θα
βραβευτεί για την υποβολή και υλοποίηση πρότασης στη Δράση4.3.4. « Βελτίωση πρόσβασης
σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (αγροτική οδοποιία) του Π.Α.Α.2014-2020 .
Η Δήμαρχος Κατερίνα Ιγνατιάδου δήλωσε σχετικά: «Η παραπάνω βράβευση αποτελεί μια
σημαντική διάκριση του Δήμου μας σε πανελλαδικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τον
ολοκληρωμένο κι έγκαιρο σχεδιασμό και προγραμματισμό, την αποφασιστικότητα και την
επιτυχία των συνεχών διεκδικήσεων και προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής, την επαλήθευση
των δεσμεύσεών μας για τη στήριξη των αγροτών και της τοπικής οικονομίας και την ετοιμότητα
των υπηρεσιών μας παρά την ελλιπή στελέχωσή τους.
Ευχαριστώ το Υπ.Α.Α.Τ. κι όλους τους συντελεστές της προετοιμασίας, ένταξης κι
ολοκλήρωσης αυτών των έργων που μας οδήγησαν σ΄αυτήν τη σπουδαία διάκριση».

Σχόλια