Υπενθύμιση χρονικής παράτασης για τις διαδικασίες εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων

Υπενθύμιση χρονικής παράτασης για τις διαδικασίες εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων
19 Μαρτίου, 2009

Υπενθύμιση χρονικής παράτασης για τις διαδικασίες εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων

Σχόλια