Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την εκπόνηση μελέτης για τη Β΄ φάση του ΧΥΤΑ

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την εκπόνηση μελέτης για τη Β΄ φάση του ΧΥΤΑ
18 Φεβρουαρίου, 2009

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την εκπόνηση μελέτης για τη Β΄ φάση του ΧΥΤΑ

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την εκπόνηση μελέτης για τη Β΄ φάση του ΧΥΤΑ και για τη Γ΄ φάση του Βιολογικού Καθαρισμού. Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης για τη Β΄ Φάση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΧΥΤΑ. Η μελέτη για τη νέα χωροθέτηση του ΧΥΤΑ θα δώσει λύση στο πρόβλημα της μικρής έκτασης και της περιορισμένης διάρκεια ζωής(5 χρόνια ζωής) του υπάρχοντος χώρου υγειονομικής ταφής στη Χρυσή. Ο νέος ΧΥΤΑ θα κατασκευαστεί εντός του οριοθετημένου χώρου στη Χρυσή, σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες της Αλμωπίας. Ταυτόχρονα, υπογράφηκε η σύμβαση μελέτης για τη Γ΄ φάση του Βιολογικού καθαρισμού. Η επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λημμάτων. Με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος Καθαριότητας Αλμωπίας προγραμματίζει έργα, τα οποία διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Πλέον, η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, η οποία δημιουργεί εστίες μόλυνσης, έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Η δρομολόγηση και των δύο έργων αποδεικνύει τη σοβαρή προσπάθεια που πραγματοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια στους κόλπους του ΧΥΤΑ. Τα δύο έργα είναι ενταγμένα στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν από το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Σχόλια