«Υπό κατάρρευση η Παθολογική Kλινική προειδοποιούν οι Ιατροί»

«Υπό κατάρρευση η Παθολογική Kλινική προειδοποιούν οι Ιατροί»
20 Σεπτεμβρίου, 2023

«Υπό κατάρρευση η Παθολογική Kλινική προειδοποιούν οι Ιατροί»

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για την δραματική κατάσταση που
επικρατεί σήμερα στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου μας. Η
λειτουργία της βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, αφού ξεμένει
από ειδικούς παθολόγους ιατρούς λόγω των συνεχών παραιτήσεων και
των συνταξιοδοτήσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι
γιατροί της κλινικής προσπάθησαν με σειρά εγγράφων να αναδείξουν το
πρόβλημα της υποστελέχωσης και να ευαισθητοποιήσουν τις διοικήσεις
του Νοσοκομείου και της 4ης Υ.Πε., ώστε να προβούν εγκαίρως στις
απαραίτητες ενέργειες και να δρομολογήσουν λύσεις.
Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν διαδοχικά τα ακόλουθα έγγραφα:
1) Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ.: 12932 / 21-11-2022, το οποίο
κοινοποιήθηκε στο Διοικητή του Γ. Ν. Κιλκίς, στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Νοσοκομείου, στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς και στον
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

 

2) Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ.: 3230 / 14-03-2023, το οποίο κοινοποιήθηκε
στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, στο Επιστημονικό Συμβούλιο,
στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς και στην Διευθύντρια της
Παθολογικής Κλινικής.
3) Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ.: 4036 / 31-03-2023, το οποίο στάλθηκε στο
Διοικητή του Γ. Ν. Κιλκίς, στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς, στο
Επιστημονικό Συμβούλιο, στο Σωματείο Εργαζομένων και στον
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
4) Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ.: 4037 / 31-03-2023, το οποίο στάλθηκε στο
Διοικητή του Γ. Ν. Κιλκίς, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου,
στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς, στο Επιστημονικό Συμβούλιο,
στο Σωματείο Εργαζομένων, στην 4η ΥΠΕ και στον Διευθυντή Ιατρικής
Υπηρεσίας.
Στα έγγραφα αυτά επισημαίνονται:
α) η κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω υποστελέχωσης της
Παθολογικής κλινικής
β) τα εξαντλητικά προγράμματα εφημεριών αμφίβολης νομιμότητας,
που οδηγούν στην πνευματική και σωματική τους εξουθένωση
γ) η υποχρέωση του μοναδικού εφημερεύοντα παθολόγου να καλύψει
ταυτόχρονα την Παθολογική κλινική, την κλινική Ιώσεων (COVID-19)
που βρίσκεται στην άλλη πτέρυγα του Νοσοκομείου, καθώς και τα δύο
αντίστοιχα Τ.Ε.Π.
δ) οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη νοσηλεία και την υγεία των
ασθενών λόγω της υποστελέχωσης
ε) η παραίτηση της Διευθύντριας της κλινικής από την επιτροπή
κρίσεων λόγω πνευματικής, ψυχικής και σωματικής κόπωσης, που
οφείλεται στην υποστελέχωση της Παθολογικής κλινικής.
Η μάστιγα των παραιτήσεων των νέων ιατρών που κατείχαν μόνιμη θέση
στην Παθολογική κλινική, προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερες
συνθήκες εργασίας, η πρόσφατη συνταξιοδότηση της Διευθύντριας, οι
παραιτήσεις ειδικευομένων ιατρών που συνεχίζουν την ολοκλήρωση της

ειδικότητας τους σε τριτοβάθμια Νοσοκομεία, σε συνάρτηση με την
συνεχιζόμενη και μακροχρόνια υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό στο
Γ. Ν. Κιλκίς, έχει σαν αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική μείωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς, την τραγική
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και την εξουθένωση του ιατρικού
προσωπικού, το οποίο είναι επιφορτισμένο και με την επίβλεψη της
κλινικής Ιώσεων που ακόμα εξακολουθεί να λειτουργεί (COVID-19).
Στον οργανισμό του Γ. Ν. Κιλκίς προβλέπονται 7 οργανικές θέσεις
ειδικών παθολόγων. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο
μας η Παθολογική κλινική λειτουργεί με 2 μόνιμους ειδικούς ιατρούς, οι
οποίοι πλέον βρίσκονται σε οριακή κατάσταση από τις συνεχόμενες
εφημερίες (εκ των οποίων ο ένας κατέθεσε πρόσφατα την πρώτη
παραίτησή του), με ένα ιατρό παθολόγο αποσπασμένο από το Κ.Υ.
Δροσάτου (όπου κατέχει μόνιμη θέση) και έναν ιδιώτη ιατρό παθολόγο
που εφημερεύει με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι).
Οι ελλείψεις στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου έχουν σαν
αποτέλεσμα την αναστολή του Τακτικού Παθολογικού και του
Διαβητολογικού Ιατρείου που στερεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
και αυξάνει την ταλαιπωρία των ασθενών. Επιπλέον, το αυτόνομο Τμήμα
των Επειγόντων Περιστατικών, που παρουσιάζει σημαντική αύξηση
προσέλευσης ασθενών μετά το τέλος της πανδημίας, λειτουργεί υπό την
επίβλεψη των Παθολόγων, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με τον οργανισμό
του Νοσοκομείου να υπηρετούν 4 ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων.
Η υποστελέχωση του Αξονικού Τομογράφου που δεν εφημερεύει όλες
τις ημέρες του μήνα, δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στις διαγνωστικές
εξετάσεις της Παθολογικής κλινικής, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι
ασθενείς που χρήζουν αξονικής τομογραφίας να διακομίζονται σε
Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για μια διαγνωστική αξονική τομογραφία
απαραίτητη για τους Παθολόγους.
Εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό, η Παθολογική
κλινική του Γ. Ν. Κιλκίς κινδυνεύει να οδηγηθεί σε κατάρρευση, ενώ τα
προγράμματα εφημέρευσης κρίνονται επισφαλή.

Οι ανησυχίες που εκφράζουμε σήμερα και σχετίζονται με τη συνέχιση της
λειτουργίας της Παθολογικής κλινικής, επιβεβαιώνονται και ενισχύονται
με το τελευταίο έγγραφο που κοινοποιήθηκε στο Διοικητή του Γ. Ν.
Κιλκίς, στο Δ. Σ. του Νοσοκομείου, στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών
Κιλκίς, στο Επιστημονικό Συμβούλιο, στο Σωματείο Εργαζομένων, στην 4η
ΥΠΕ και στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 11/09/2023
και
Αριθμ. Πρωτ.: 10268, το οποίο αναφέρεται στην παραίτηση του
δεύτερου Ιατρού Παθολόγου, ΟΠΟΤΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ.
Δυστυχώς διαπιστώνουμε καθημερινά ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας
οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε κατάρρευση, ενώ ταυτόχρονα το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εγκαταλείπει το ΕΣΥ αναζητώντας
καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Απαιτούμε την άμεση ενίσχυση με μόνιμες προσλήψεις της Παθολογικής
κλινικής, για να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σωματείου Εργαζομένων Σωματείου Εργαζομένων
Πασχάλης Μασούρας Αχιλλέας Καλεμκερίδης

Τα Μέλη:

ΚΑΠΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΔΙΑΦΩΝΕΙ
ΠΑΝΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΙΑΦΩΝΕΙ
ΑΛΓΙΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΑΦΩΝΕΙ

Ο Πρόεδρος Ε.Ν.Ι.Κ. Ο Γ. Γραμματέας Ε.Ν.Ι.Κ.
Θεόδωρος Χ. Αποστολίδης Δημήτριος Ν. Κοσμίδης

Σχόλια