ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
23 Ιουλίου, 2023

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023. ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΝΙΚΗΣ 5-7).

ΑΘΗΝΑ-23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Σχόλια